TCJ til Grenland Blues & Rootsklubb

Kafé K, Storgata 174c, Porsgrunn

Vi prøver igjen! Konserten på Kafé K den 19.des. 2020 måtte jo dessverre avlyses på grunn av Korona, men vi satser på at situasjonen vil ha bedret seg litt utpå vårparten, så vi sees den 20. mars.